תאונות דרכים

תאונות דרכים

הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים משולם מכח הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.
יש להדגיש –
החוק מקנה זכות אוטומטית לפיצוי למי שנפגע בגופו בתאונת דרכים, ללא קשר ותלות בשאלת האשמה לקרות התאונה.

 כאשר נפגע תאונת דרכים מגיע אלי אני, ראשית, אברר את נסיבות התאונה כמובן, שלפני הכל, חשוב לי לוודא ולהבין מה מצבו הרפואי של הנפגע וזאת לאחר שאתייעץ גם מול המומחים הרפואיים המובילים בתחומים הרלוונטיים תוך איסוף ותיעוד של כל החומר הרפואי הרלוונטי והראיות.

אני אדאג לבדוק את כל ההיבטים מבחינת חברות הביטוח המעורבות  ואנהל מו"מ מולן.

הגשת התביעה לבית המשפט וניהול ההליכים הקשורים בתביעה, לרבות הגשת בקשות לבית המשפט למינוי מומחים רפואיים נעשים על –ידי עד לסיום הטיפול בתביעה לשביעות רצונך.