רשלנות רפואית

תביעות רשלנות רפואית

תינוק מובהל לחדר המיון בבית החולים על ידי הוריו כשהוא סובל מחום גבוה. התינוק נבדק ומשוחרר מחדר המיון על ידי הצוות הרפואי בטענה שמדובר בוירוס ועם הנחיה להורים לטפל בו בתרופות להורדת חום ושיכוך כאבים.

מסתבר, בדיעבד, שהאבחון היה שגוי!

לו היו מבוצעות הבדיקות הנדרשות, הרופאים היו מגלים שהתינוק חולה בדלקת קרום המוח. לתינוק נגרם נזק משמעותי ובלתי הפיך.
תחום הרשלנות הרפואית הנו תחום בו התביעות הנן, ברוב המקרים, מורכבות ומסובכות. השאלה האם רופא התרשל כלפי המטופל נבחנת תמיד על פי מבחן הסבירות

– האם הרופא באותו מקרה פעל כפי שרופא סביר אחר היה פועל באותן נסיבות?

חשוב לדעת ששאלת הרשלנות הרפואית אינה נגזרת מהיקף הנזק שנגרם, גם אם מדובר בפגיעה קשה ביותר, 
אלא על סמך שאלת סבירות התנהלות הרופא והאם היא עולה בקנה אחד עם הפרקטיקה הנהוגה והמקובלת באותו תחום רפואי. 

לפיכך, השאלה אם הטיפול שגוי, היעדר טיפול, אבחון מאוחר או שגוי הנם רשלנות היא שאלה קשה ומורכבת להכרעה.
לא בכל מקרה שארע אחד מאירועים אלה ייקבע כי מדובר ברשלנות.
אספקט נוסף של תביעות רשלנות רפואית נוגעות לתחום
"ההסכמה מדעת" וזכויות החולה, לרבות תביעות הנוגעות למסירת מידע מלא ומדויק למטופל אודות מצבו, קבלת הסכמתו  המודעת והמלאה לביצוע ההליך הרפואי לרבות יידוע המטופל בכל הסיכונים הכרוכים באותו טיפול וקיום אופציות טיפוליות אחרות.

ייצוג אדם שנפגע כתוצאה מרשלנות רפואית יכלול :

בדיקה יסודית של נסיבות המקרה

איסוף כל המידע הרפואי הרלוונטי

בחינת המסמכים הרפואיים

התייעצויות עם מומחים רפואיים מובילים בתחום הרלוונטי וקבלת חוות דעת מומחים

ניהול מו"מ מול חברת הביטוח המבטחת את הרופא או המוסד הרפואי

הגשת תביעה וניהול ההליך בבית המשפט