אובדן כושר עבודה

תביעות על פי פוליסת ביטוח 

אובדן כושר עבודה ותאונות אישיות

רוני, קבלן שיפוצים, רכש  פוליסת ביטוח של אובדן כושר עבודה, למקרה שייפצע במהלך עבודתו. באחד הימים הוא נפל מסולם ונחבל בידו כך שנגרמו לו מספר שברים בידו. כאשר פנה בתביעה לקבלת תגמולים מחברת הביטוח, טענה החברה ,שלא בצדק,  כי רוני זכאי לפיצוי רק בגין שבר אחד ביד.

לעיתים, תאונה שאדם עובר עלולה לגרור תקופת החלמה ממושכת במהלכה נמנע מהנפגע מלהמשיך ולעבוד ובכך למעשה הוא מאבד את יכולתו להתפרנס ולכלכל את עצמו ומשפחתו.

מבוטחים שחלו או נפגעו בתאונה, המבקשים לממש את פוליסת "אובדן כושר עבודה" נתקלים, לא פעם, בסירוב של חברת הביטוח לשלם להם את אותם תגמולים מטעמים כאלו או אחרים.
לעתים תוך טענה להתקיימותו של חריג כלשהו המאפשר לחברת הביטוח  להתנער שלא בצדק מחובתה לשלם לנפגע.

במקרה אלה אני אדאג לבצע בדיקה יסודית של נסיבות התאונה אבדוק את תנאי הפוליסה והחריגים בה אדאג לנהל משא ומתן עם חברת הביטוח ולהגיש תביעה תוך התייעצות וקבלת חוות דעת מומחים רפואיים המובילים בתחום הרלוונטי.